Blog newyddion a syniadau diweddaraf Actif 24/7. Yr cwmni arweiniol mewn hyfforddi a ymgynghoriad yn Gogledd Cymru.

Saturday, 10 November 2007

Croeso i bywyd actif 24/7

Hello. Bonjour, Ciao, Hallo, Olá i'r blog cyntaf Actif 24/7.

Gobeithio mi fydd hyn, un o lawer gan swyddogion Actif 24/7 dros yr misoedd nesaf - tan lansiad yr cwmni yn yr haf (2008). Amcan yr cwmni yw mewn ti gair yw 'datblygu potensial corffrol'. Gall hyn digwydd trwy hyfforddiant chwaraeon, ymghynoriad corfforol a gwersi bwytan iach.

Felly beth yn union yw Actif 24/7 yn cynnal?

Yma at Actif 24/7 rydym yn cynnal hyfforddiant i plant rhwng 5 a 14 blwydd oed. Gall hyn fod tu fewn neu tu allan i amser ysgol. Rydym efo hyfforddwyr gyda cymwysterau mewn wahannol chwaraeon o Pel-Dored, Rygbi (Tag a llawn), Pel-Rwyd, Pel Basged, Campau Ddraig ac Athletau.
  • Amser Ysgol -

Rydym yn cynnig gwersi addysg gorfforol wedi ei strwythuro i'r cwricwilam cenedlaethol. Ma hyn yn amser dda i cyfro amser PPA athrawon. O hyn mi fydd pob athro/athrawes yn derbyn adroddiad dilyniant pob plentyn. Hefyd ar ol pob tymor o hyfforddi, mi fydd pob plentyn yn cael tystysgrif Actif 24/7 i dangos gwelliant mewn pob maes. Rydym yn gwenud yn siwr o hyn mi fydd pob plentyn yn cael gwers bwytan iach fel rhan o ei'n gwaith tu fewn i ysgolion.

  • Ar ol ysgol -
Rydym yn gallu cynnal clybiau ar ol ysgol, gall yr hyn fod mewn un maes neu mewn wahannol chwaraeon.

  • Campau Chwaraeon -

Rydym yn cynnal gwahannol campau chwaraeon.

  • Partion Penblwydd -

Rydym yn barod i dod a cynnal sessiynnau hwylus i plant o unrhyw oed. Ma ei'n pecyn penblwydd yn cynnwys hyfforddwyr chwaraeon, offer chwaraeon - maes o eich dewis a gwobrau arbennig i rhoi allan i'r plant.

  • Hyfforddi Cymunedol -

Rydym yn barod i hyfforddi i cwmniau, elysion a cyngorau lleol. Gall hyn fod rhan o ddiwrnodau hwyl a rhaglenu gwyliau.


No comments: